From Říjen 2015

Jaké jsou úkoly průmyslových pružin ocelových a jiných – několik zajímavých informací

Použití průmyslových pružin je teď velmi rozsáhlé a spíš v budoucnu bude ještě větší vzhledem k vysokému stupňu automatizaci průmyslu. Už dnes pružiny jsou nutné v motorovém průmyslu: jsou součásti motorů, kompenzátorů, dveří automobilů a garáží, torzních stabilizátorů používaných v nápravě automobilů, a kromě toho jsou přítomné v rozmanitých malých mechanismech (např. tradičních hodinkách). Už obvyklé matrace mají moc pružin, které ovlivňují tvrdost postelí – tehdy pružiny mají používaní amortizující, také populární v průmyslu.

Read more

Co v dnešní době nejlépe pamatovat o použití průmyslových pružin – shrnutí

Pružiny jsou potřebné v mnohých průmyslových továrnách – začínajíc od motorového průmyslu a končíc na zemědělství. Kvůli tak širokému používaní se označují velikou různorodosti – na trhu je dostupné široké množství tvarů pružin a látek, ze jichž jsou vyraběné. Už v motorech – zároveň v kompletních výrobkách, jako na příklad motocykle, a těch použitých do průmyslových činností – můžou fungovat pružiny tlačné, kuželovité a tážné. Bez nich nemůže fungovat moc zařízení, také těch nejnovějších.

Read more