Výrobu kovových per používa se odlišný materiálů

Všechny mašiny, které upotřebujeme každého dne skládají se z spousta součástí. Každa z týchto součástí je velmi podstatna a plní svou funkce. Samozřejmě všechny dily musejí být efektivné, aby celý stroj dobře pracoval a nám sloužil.

Pružiny ve strojích

Autor: mendhak
Źródło: http://www.flickr.com

Při návrhu pera měli bychom zpravidla spočitat průměr jejího drátu, množství činných závitů a její volnou rozvleklost. Proto potřebujete vybrat zatěžující sílu, průměr pera a její surovinu.

Kovové pružiny se vyrábí tvářením za tepla nebo za studena. Forma výroby závisí na žánře pera, žadaných atributech a velikostech užité suroviny. Pro produkce kovových per používa se pár surovin. Obvykle je to korozivzdorná ocel nebo slitina měď. Šroubovité tažné pera jsou vyráběny z drátů a tyčí kruhového průřezu s konstantním průměrem. Pružina zpravidla navíjená zastudena, pozdějí muže být dále tepelně zpracována.

Dnes výroba per (webové stránky) většinou je mechanická. V speciálných fabrikách, které výrabejí jen pera je pár robotů, které vykonují celou prací. Jasně lidé musejí revizovat pracé mašiny a je to potřebné pro jejích kvalitné fungovaní. Avšak mechanizace urychlila a ulehčila výrobení pružin.

kov

Źródło: www.morguefile.com

Při promačkávání za studena je polotovar při pokojové temperatuře vsunuty do průtlačnice a je – pomůckou, která je nazývaná průtlačníkem – vytlačován naproti jeho pohybu. Je to možne díky tomu, že většina metalů se dá tvarovat. Jsou též hliníkové slitiny, které není možno tvářet za pokojové temperatury. V tímto případě je potřeba surovinu ohřát na určitou teplotu. Ohřevaním se zvětšuje tvařitelnost metalu a dochází k poklesu přetvárného odporu.

Každá pružina měla by mít několik kontrolí. Jde tady o jakost materiálu a kvalitu produktů. Mohli bychom tady rozčlenít tří fází, první je vstupní revize, potom revize v postupě samotné produkcí a na zavěr revize zavěrečný. Důraz je kladen na velikosti a nezlomnost suroviny.

V perarnách mohli byste nabýt nejznamější žánry a rozměry pružin, tehdy jde o řadovou produkce. Možne je také zamluvení miň známých druhů, mlůvime tady o výrobě kusové. Pružiny je možne výrabět na pár způsobů, všechno zavísí na tím jaké pero chceme. Před koupením pera pečlivě zkontrolujte jaký druh pera potřebujete. Jestli nejste jistý můžete poprosit o pomoc kutila nebo mechanika.