Pružiny jsou víc složite než myslíme a dělí se na hodně týpů

Existuje pár žánrů pružin. Jistě nejvic znamým žánrem, a pro většinu z nás jediným spojením se slovem pero, jsou pružiny tlačné. Avšak pružiny jsou víc složite než myslíme a dělí se na mnoho druhů.

Malo znaným druhem per jsou pružiny kuželové. Jsou velice podobné k per tlačných, ale jsou ve tvaru kuželu. Pera kuželového formy jsou vyrabené šroubovitě vinutými dráty. Menší druh takových per nejčastějí je navíjený na chladno. Větší rozměry per kuželových vyrabí se za tepla, protože jsou one vysoce namáhané.

Tažné pružiny

Autor: Karsten Seiferlin
Źródło: http://www.flickr.com

Pera kuželového podoby mají pár zvláštních vlastnosti. Přede vším jsou náležité pro nevelké a střední zatěžovací síly. Mají nelineární, a to znamena progresivní, pracovní charakteristiku a také relativně nízkou tuhost. Jejích montáž a demontáž je snadný, a jejích výrobní náklady jsou nízké.

Pera kuželové používá se, kdy prostor, ve kterým mají zůstat využíté je malý. Jejích použití je široké. Různorodné odvětví používají per kuželových. Prvním přikládem může být užíti v elektronice, myslime tady o pružinách, které můžete nalezt na příklád v dálkových ovladačích televizoru, fotoaparátéch a v každým jíným předmětě, který potřebuje baterii k dobrému fungovaní.

Druhým příkládem využíti jsou amortizační zařízení, které můžeme nalezt ve všeljakého týpů komunikačních prostředcích, také v náších vozéch. Díky ním komfort cestovaní stojí na výsokým urovní.

Také v průmysle čalounickým se využíva pružin kuželových. Dnes není to už tak časté, ale dřiv většina křesel, posteli a jíných pochovek měla uvnitř pera (viz pružiny). Nejčastějí byly to pera kuželové. Jíným pozoruhodným předmětem, který používa pružiny kuželové je metlička. Každý výborný kuchař, dokonce i samouk, musí mít takový předmět v své kuchyní. Pečení sladkého pečiva bylo by nemožne, kdyby ne takové nádobí.

Pokud často sportujete jsme jístý, že znáte pera kuželové. Mnohokrát jsou one používané pří kolových sedlách. Jejích funkcí je tlumění otřesů.

Pružiny v tvaru kuželu stejně jako ostatní žánry pružin mají důležité úkole. Díky ním stroje mohou vůbec pracovat.

Pokud budete kupovat pera kuželové pamatujte o několika pravidlách. První pravidlo mluví, že musíte znát velikost pružiny, kterou chcete koupit. Hodně podstatný je též materiál z kterého pružina je udělaná. Jestli budete nakupovat pera v pružinarně to uvidite, že přibraní výborné pružiny je složité.