Rozmanité typy per a jejích vlastnosti.

Výroba pružin je složitým postupem. Nejsložitější je záčatek výroby pružin. Jde tady o formování, které ma vlív na celou produkce per, a proto je tak zakládní. Vzhled pera ma také vliv na její vlastnosti a je to avšak nedůležitější.

Druhá etápa procesu produkcí pružin je tepelní úpevnění. Jde tady o zvětšení odolnosti pružiny. Potom pero přechází povrchovou úpravu mechanickou a velice podstatné úpravy antikorozní a značení povrchu. Významné jsou zkoušky kvality, které mají některe pružiny. Jenom takové testy mohou davát nám záruku, že výrobek je nejlepší jakosti.

Jistě výroba pružin ma ohromný vliv na atributy pružin. Různé druhy per byly tvarované jínak.

Tlačné pružiny

Autor: Daren
Źródło: http://www.flickr.com

Pružiny je možné rozčlenit na pár rozmanitých skupin. Samozřejmě nejpopularnějším typem pružin jsou pružiny tlačné, se kterými se setkáváme každodenně. Většina z nás vůbec o tím neví.Pružiny tlačné můžeme najít v malých a velkých věcích, kterých používáme každodenně. Skvělým příkladem jsou předměty, kterých každý z nás doopravdy používá – propisky, vevnitř kterých najdeme malé pera tlačné – výrobce pružin. Velice zakládní použíti per tlačných pera, které můžeme nalézt v různorodného druhu komunikačních prostředkách.

Tažné pružiny ve strojích

Autor: mpclemens
Źródło: http://www.flickr.com

Jiný velice popularní typ pružin je pera tažné. Jejích nejzakládnějším úkolem je shromaždění sily a pozdějí její opětné vydavání. Spousta důležité je také zeslabování nárazy a otřesy a zachovávaní stability mašín. Většina z nás takové pružiny ma v svých oknech, kde úkolem pružin je jednodušší otevírání a zavírání.Rozčlenění per je možné též z důvodu materiálů, který zůstal použity do jejích výroby. Nejvic popularní jsou jistě pera udělané z kovu. Druhým druhem per jsou pera pryžové. Co je jasné, týto skupiny je možné rozčlenit dále na menší skupiny.

Velice zakládní je také způsob jakým pružiny jsou namáhané. První skupina to pružiny, kterých materiál nezůstal využitý optimálně – jsou to pružiny namáhané ohnutím. Velkou skupinu tvoří pera kovové zatěžované ohybem. Myslíme tady o listových perách, které díky tření mezi listy mají tlumící výsledek, vzpěrné listové pera, které díky tuhost zmenšuji se až k nule, a takétéžrovněž šroubovité pera zkrutné a pera spirálové.

Existuji také pera namáhané krutem. Nejvýznamnější jsou pružiny šroubovité válcové, zároveň tažné jak i tlačné. Meně popularní jsou pružiny šroubovité kuželové, zkrutné a rovněž pera namáhané kombinovaně. Příkladem tých posledních jsou pera talířové a kroužkové.