Tážné pružiny jsou v válcovým tvaru

Téměř všichní lide, kdy mají něco řict o pružinách jistě budou mluvit o pružinách tlačných. Je to naší úvodní sdružování z pery. Vynika to z toho, že je to nejznámější typ per. Meně známější jsou tažné pružiny.

Tážné pružiny (tážné pružiny z jsou v válcovým tvaru s kruhovým průřezem a mezi pružinovými závity je minimální dálka, aby se mohla rozvleklost pružiny prodloužit. Jejích funkcí je nahromadit v sobě sílu, kterou v určitě době opakovně vydají. Velmi významné je též tlumení nárazy a chvění, zachovávaní rovnováhu některých strojních celků a napomáhavaní jejich jednoduššímu ovládání a rovněž garantovaní stálou přítlačnou sílu anebo regresivní posunek.

Tažné pružiny ve strojích

Autor: mpclemens
Źródło: http://www.flickr.com

Obyčejně počínání pera je takové, že pero silou přiměřenou rozměrů její výchylky z klidové polohy a ve směru proti této odklonu. Nejjednodušší je řict, že pružina je přístroj využitkovaný k zachycení a zvětšovaní energie, zeslabovaní rázů a vibrací.

Nejfrekventovanějí tažné pružiny můžeme nalezt v různého typu dopravních prostředkách. Kdy odemknete kryt svého auta kvapně uvidíte několik průžin, diky kterým Váš automobil může náležitě fungovat. Zajímavé je to, že tažné pružiny jsou velmi podstatné rovněž na příklad ve dveřích, a myslíme tady o zvláštním typě dveří, tzn. o garážových vratách. Je to velmi zajímavý případ použití takových per, protože tažné pružiny tvoří celý sýstem.

Pera jsou umístěné svisle a podél celého křídla garážových dveří a tím také formují nutnou protiváhu pro snadné a nezátěžové zvládání. Tyto tažné pružiny pracují pomocí prostého soustrojí kladek. Pokud dveře jsou zavřené pružiny tažné jsou nanejvýš napružené. Obyčejně pera tažné v garážových dveřích jsou dimenzovanány na provoz kolem 15 tisíc cyklů, a to označuje blízko 10 let užívání. Je to jen jedná z mnoha věcí, které používají per tažných. Jsou one poněkud meně známé pro obyčejného člověka, ale lidé, kteří mají zaujetí o techniku jistě budou vědět jak vypadají a kde se použiva takových pružin.

Identický jak v případě per tlačných měli byste přislušně starat se o stav pružin tažných. Nejdůležitější je použivaní mazacího oleje. Ochrání to pružiny před rezivěním a díky tomu budete mohli dlouho a dobře jí použivát.